Featured

Nincs véna

2022 novemberében megjelent a Nincs véna.

Vados Anna első verseskötetében a társas kapcsolatok zajlásait kísérhetjük végig. Az idő mintha köröket írna le: a történeteknek ,,se eleje, se vége nincsen”; a tér pedig – legyen az lakásbelső vagy egy városi utca – éppen a múltat és az elmúltat jeleníti meg, így rajzolva körbe a hiány alakzatait. Tóth Krisztina pontos szavaival: ,,magamban úgy hívtam ezt a fajta költészetet, hogy veszteséglíra, minthogyha mindig egy téma körül gyűrűznének a sorok, minthogyha mindig ugyanazt próbálná körbejárni, feldolgozni.” Vados Anna költészete radikális kísérlet egy olyan nyelv megalkotására és működtetésére, amely leírja a kapcsolatok, a patthelyzetek és a függőségek mélyszerkezetét. Mennyire vagyunk megírhatóak? Miképpen lehet magunkat vagy másokat kiolvasni? A Nincs véna sűrű szövésű, egymással is párbeszédben álló verseiben így kerül egymással metaforikus közelségbe a sebezhető, kiszolgáltatott test és a rejtőzésre alkalmas város, a dadogás és a kiabálás, a csönd és a visszhang, a zuhanás és a repülés, ,,az emlékekből épített palota” és a ,,felejtés azonnal őrölni kezdő malma”.

Link a megrendeléshez: [itt]

Interjú

European Poetry Festival

2021 novemberében Ferentz Anna-Katával közösen részt vettünk a londoni European Poetry Festival-on, a Covent Gardenben található Liszt Intézetben. Részben a saját verseinket olvastuk fel angolul és magyarul, részben pedig egy, a fesztiválra készített, közös performanszot adtunk elő egy Londonban élő költővel.

Rushika Wick költő, gyerekorvos és gyerekjogi aktivista, akivel közös verset írtunk, a fotó jobb szélén.

Minden felolvasásról készült felvétel elérhető ezen a linken.

Photo credits: Alexander Kell
translated from the Hungarian by Borbála Őszi